ul. Powstańców Śląskich 125/1

01-355 Warszawa (Bemowo)

kom. 604 120 694

kom. 602 310 431

kom. 501 501 759

O mnie

Prof. Stanisław Leopold Zabielski ukończył studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1958-1964, uzyskując tytuł lekarza i stopień podporucznika. Dwuletni staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie w 1966 r. rozpoczął pracę zawodową jako lekarz.

Jednocześnie w ramach wolontariatu rozpoczął specjalizację w Klinice Dermatologii CSK WAM. Specjalizację II stopnia uzyskał w 1975 r. W tym samym roku podjął pracę w tejże klinice na stanowisku asystenta. Tytuł doktora n. med. uzyskał pod kierunkiem prof. Jana Łańcuckiego na podstawie rozprawy pt. „Samouszkodzenia skóry żołnierzy leczonych w Klinice Dermatologicznej CSK WAM w latach 1971-1974.

W 1994 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy „Wybrane wskaźniki genetyczne i immunologiczne w przebiegu łuszczycy u młodych mężczyzn", a w 1966 r. specjalizacją w zakresie alergologii.

Od 1991 r. kieruje Kliniką Dermatologii CSK WAM na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2002 na stanowisku profesora.

Dorobek naukowy prof. Stanisława Leopolda Zabielskiego łączy się z wykonywaną pracą. Większość jego publikacji związana była z koniecznością rozwiązywania problemów dermatologicznych występujących w wojsku.

Pod kierownictwem profesora specjalizacje z zakresu dermatologii i wenerologii uzyskało 17 lekarzy. Trzech lekarzy zdobyło specjalizację z alergologii. Obecnie profesor kieruje specjalizacją dwóch lekarzy i był promotorem 6-ciu prac doktorskich.

Jako główny specjalista i konsultant Wojskowej Służby Zdrowia wykłada dermatologię i wenerologię na kursach szkoleniowych przed egzaminami specjalistycznymi.

W wolnych chwilach profesor Zabielski z zamiłowaniem oddaje się lekturom wzbogacającym wiedzę historyczną. Lubi także podróżować po świecie i poznawać kulturę zwiedzanych krajów.

Działalność naukowo-badawcza

  • kierował 5 zespołami badań naukowych, resortowych i własnych
  • kierował 4 tematami statutowymi KBN
  • autor ponad 100 prac naukowych, 4 monografii
  • promotor 6 doktoratów i 1 pracy habilitacyjnej
  • recenzent 7 prac doktorskich
  • członek redakcyjny 5 czasopism naukowych

Profesor kilkakrotnie uczestniczył w akcjach badania znamion, w ramach dni walki z czerniakiem.

Odznaczenia

  • Nagroda Naukowa II st. MON
  • Nagroda Rektora WAM I st.
  • Za działalność w PCK odznaczony Odznaką Kryształowe Serce
  • Za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w pałacu prezydenckim, a odznaczenie wręczył prezydent Polski.

 

Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny i Alergologiczny profesora Stanisława Zabielskiego

ul. Powstańców Śląskich 125/1, 01-355 Warszawa (Bemowo)

tel.: 604 120 694, 602 310 431 oraz 501 501 759